GINOP Plusz-5.3.2-24

Szakképzési hátránykompenzációs programok és rugalmas tanulási utak

Támogatás összege

20-500 M Ft

Támogatás mértéke

100 %

Előleg

25-100%

Pályázók köre

A) pályázói kör:
○ a Kulturális és Innovációs Minisztérium fenntartásában álló szakképzési centrumok önállóan;
○ az Agrárminisztérium fenntartásában álló szakképzési centrumok önállóan;


B) pályázói kör:
○ az egyéb állami, illetve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 109. §-a szerinti együttműködési megállapodással rendelkező (nem állami vagy egyházi) fenntartó által fenntartott szakképző intézmények önállóan, amennyiben a fenntartónak egy intézménye van, vagy amennyiben a fenntartónak több intézménye van, fenntartónként egy konzorciumban.

JOGI FORMA:
  • Központi költségvetési szerv (GFO 312)

  • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)

  • Egyéb egyházi szervezet (GFO 559)

  • Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563)

  • Egyéb alapítvány (GFO 569)

  • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)

  • Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)

  • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)

A pályázat célja

● A felhívás célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás okaira választ adó, elsősorban a hátrányos társadalmi-gazdasági hátterű tanulók, alacsony képzettségű / végzettségű felnőttek szakmai oktatásban és képzésben való részvételét és annak befejezésének biztosítását és rugalmas tanulási utakat támogató többelemű program támogatása.

● Ennek keretében az alábbi tevékenységek megvalósítása támogatható, melyek révén tudatosabbá válik a pályaválasztás, szélesebb körben elérhetővé válnak a képzések, nő a szakmai oktatásban részt vevők száma, csökken a végzettség nélkül lemorzsolódók aránya:

○ orientációs kompetenciafejlesztő évfolyam (szakma megszerzéséhez szükséges kompetenciák tekintetében történő orientációs fejlesztésre irányuló előkészítő évfolyam keretében a tanuló mentorálását, alapkészségeinek, alapkompetenciáinak és kulcskompetenciáinak fejlesztését, pályaorientációjának, életpálya-tervezésének elősegítését célzó tevékenység végezhető rugalmas tanulásszervezési és személyre szabott oktatási formában);

○ dobbantó program (alapkompetencia-fejlesztő évfolyam);

○ műhelyiskolai képzési forma (részszakma megszerzésére irányuló felkészítés folyik, amelyet tanműhelyben vagy munkahelyi körülmények között a nappali rendszerben, 1-5 fős csoportokban kell megszervezni úgy, hogy a részszakma megszerzésének időtartama – a tanév, illetve a tanítási év rendjére tekintet nélkül – legalább hat, legfeljebb huszonnégy hónap közé essen), ahol a szakmatanulás során az alapkompetenciák fejlesztése is szerepet kap;

○ iskolai kiscsoportos felzárkóztatás és mentorálás keretében az alapkészségek, alapkompetenciák és a releváns kulcskompetenciák eredményes, hatékony fejlesztésének (GINOP-6.2.2-VEKOP/15 kiemelt projekt keretében kifejlesztett rendszer alapján)

Projektidőszak

Benyújtás időszaka: 2024. május 16. 9:00 – 2024. június 17. 12:00

Támogatás a benyújtást megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.

● A projekt a benyújtást követő napon saját felelősségre megkezdhető.

● Az előkészítési tevékenység a felhívás megjelenését követő naptól kezdhető meg.

● Fizikai befejezés határideje: 2027. augusztus 31.

● Záró kifizetési kérelem: A fizikai befejezést követő 60. nap, de legkésőbb 2027. október 30.

AJÁNLOTT SZOLGÁLTATÁSOK

Pályázatképesség vizsgálata

A tulajdonosi szerkezet és a pályázati feltételeknek való megfelelés elemzése, javaslattétel az indulásról meghozandó döntés támogatása érdekében.

Pályázatírás

A dokumentáció összeállítása és benyújtása az Ügyfél igényei alapján, támogatás esetén a hitelszerződés megkötése.

Elszámolás támogatása

A megvalósítási szakasz támogatása, kifizetési kérelmek, elszámolások, szakmai beszámolók benyújtásában szakmai tanácsadás a projekt zárásáig.

Igényelje a kötelezettség- és térítésmentes jogosultságvizsgálatot, és a díjmentes, előzetes pályázati konzultációt!

Szervezetünk kizárólag sikerdíjas konstrukciót ajánl, ezért Önnek csak nyertesség esetén merülhet fel költsége.

Kérjük, keressen bennünket, hogy egyedi ajánlatot tehessünk Önnek a szolgáltatások bármelyikének megvalósítására.

DFT-Hungária