GINOP Plusz-3.2.5-24

Munkakörülmények fejlesztése

Támogatás összege

500.000 Ft-20.000.000 Ft

Intenzitás

100 %

Támogatás formája

vissza nem térítendő támogatás

Pályázók köre

JOGI FORMA:
 • Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113)

 • Részvénytársaság (GFO 114)

 • Betéti társaság (GFO 117)

 • Szociális szövetkezet (GFO 121)

 • Takarék- és hitelszövetkezet (GFO 122)

 • Iskolaszövetkezet (GFO 123)

 • Biztosító szövetkezet (GFO 126)

 • Egyéb szövetkezet (GFO 129)

 • Európai részvénytársaság (SE) (GFO 141)

 • Európai szövetkezet (SCE) (GFO 142)

 • Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés (GFO 143)

 • Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) (GFO 144)

 • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (GFO 226)

 • Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye (GFO 227)

 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)

 • Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)

 • Egyéni cég (GFO 228)

A továbbadott támogatással megvalósítható tevékenységek:

● A munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének javítása érdekében a foglalkoztatók részére munkavédelmi eszközbeszerzéshez nyújthat támogatást (munkavédelmi eszközbeszerzés támogatása).

● Elszámolható költségek azon eszközök lehetnek, amelynek fő funkciója, elsődleges célja a munkavédelem szintjének növelése.

Az alábbi beszerzések támogathatóak:

– A munkaeszközök vagy a munkahely védelmi szintjének növelése;

– Korszerű elszívó berendezés beszerzése ;

– Egyéni védőeszköz helyettesítése kollektív védelemmel,

– Jelzőberendezések és felügyeleti rendszereinek beszerzése, korszerűsítése, fejlesztése,

– Munkahelyi zaj- és rezgésvédelem szintjének növelése;

– Munkahelyi megvilágítás korszerűsítése ,

– Magasabb védettségi szintet biztosító egyéni védőeszközök beszerzése,

– Ergonómiai fejlesztések,

– Kézi tevékenységek támogatása magasabb munkavédelmi szintű segédeszközzel vagy kiváltása gépi munkaeszközzel (pl. exoskeleton, manipulátor);

– Anyagtárolás, raktározás fejlesztése, gépesítése, automatizálása a munkavédelem és munkabiztonság emelése érdekében;

– Veszélyes technológia kiváltása kevésbe veszélyessel.

A továbbadott támogatás formája, mértéke, összege:

Támogatás összege: 500.000 Ft – 20.000.000 Ft.

A támogatásban részesülő vállalkozás által igényelhető maximális támogatás 1.000.000 Ft / fő a támogatás megvalósítási helyszínén / helyszínein foglalkoztatottak számát figyelembe véve.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Intenzitás: Legfeljebb 100%.

Előleg: Legfeljebb 25%.

A vállalkozás által beszerezni tervezett munkavédelmi eszköz (eszközönként) maximális nettó beszerzési ára a 2.000.000 Ft-ot nem haladhatja meg.

AJÁNLOTT SZOLGÁLTATÁSOK

Pályázatképesség vizsgálata:

A tulajdonosi szerkezet és a pályázati feltételeknek való megfelelés elemzése, javaslattétel az indulásról meghozandó döntés támogatása érdekében.

Pályázatírás

A dokumentáció összeállítása és benyújtása az Ügyfél igényei alapján, támogatás esetén a hitelszerződés megkötése.

Elszámolás támogatása

A megvalósítási szakasz támogatása, kifizetési kérelmek, elszámolások, szakmai beszámolók benyújtásában szakmai tanácsadás a projekt zárásáig.

Igényelje a kötelezettség- és térítésmentes jogosultságvizsgálatot, és a díjmentes, előzetes pályázati konzultációt!

Szervezetünk kizárólag sikerdíjas konstrukciót ajánl, ezért Önnek csak nyertesség esetén merülhet fel költsége.

Kérjük, keressen bennünket, hogy egyedi ajánlatot tehessünk Önnek a szolgáltatások bármelyikének megvalósítására.

DFT-Hungária