Adatvédelmi nyilatkozat

1. Bevezetés

1.1. A DFT-Hungária Zrt. (Székhely: 1135 Budapest, Szegedi út 54. 1. emelet) (a továbbiakban DFT részére fontos a személyes adatok védelme, ezért az alábbi adatkezelési tájékoztató keretében nyújt tájékoztatást a dft.hu weboldalon (a továbbiakban Weboldal) regisztráló természetes személy felhasználóknak (a továbbiakban Felhasználók) arról, hogy hogyan kezeljük a személyes adatokat.

 2. Az adatkezelő neve és elérhetősége

2.1. Adatkezelő neve: DFT-Hungária Zrt. (továbbiakban DFT)
2.2. Székhelye (elérhetősége): 1135 Budapest, Szegedi út 54. 1. emelet
2.3. Cégjegyzékszáma: 01-10-048235
2.4. Adószám: 25044595-2-41
2.5. Email címe: [email protected]

3. Az Adatkezelés körülményei 

(adatkezelés célja (lásd félkövér-dőlt betűkkel) kezelt személyes adatok köre, jogalapja, tárolási időtartama, címzettjei)

3.1. Adatkezelési cél: Hírlevelek küldése emailben

3.1.1. Kezelt személyes adatok köre: email cím
3.1.2. Adatkezelés jogalapja: A felhasználó természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulása
3.1.3. Az adatok megőrzésének időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.
3.1.4. Az adatok címzettjei: SalesAutopilot Kft.

3.2. Adatkezelési cél: On-line és egyéb kontakt rendezvényekre történő meghívó küldése emailben illetve jelentkezés

3.2.1. Kezelt személyes adatok köre: teljes név, email cím, munkahely neve és címe, beosztás felhasználónév, jelszó, telefonszám (ezekre az adatokra úgyis hivatkozzuk a későbbiekben, mint alapadatok), a rendezvényen/képzésen történő részvétellel kapcsolatosan kezelt adatok (pl.: részvétel ténye, rendezvény/képzés címe stb.)
3.2.2. Adatkezelés jogalapja: A felhasználó természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulása
3.2.3. Az adatok megőrzésének időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.
3.2.4. Az adatok címzettjei: DFT

3.3. Adatkezelési cél: On-line és egyéb képzésekre történő jelentkezés

3.3.1. Kezelt személyes adatok köre: teljes név, email cím, munkahely neve és címe, beosztás felhasználónév, jelszó, telefonszám (ezekre az adatokra úgyis hivatkozzuk a későbbiekben, mint alapadatok), a rendezvényen/képzésen történő részvétellel kapcsolatosan kezelt adatok (pl.: részvétel ténye, rendezvény/képzés címe stb.)
3.3.2. Adatkezelés jogalapja: A felhasználó természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulása
3.3.3. Az adatok megőrzésének időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.
3.3.4. Az adatok címzettjei: DFT

3.4. Árajánlat kérése, pályázati lehetőségvizsgálat kérése, Tudásanyag igénylése

3.4.1. Kezelt személyes adatok köre: Kezelt személyes adatok köre: teljes név, email cím, munkahely neve és címe, beosztás felhasználónév, jelszó, telefonszám (ezekre az adatokra úgyis hivatkozzuk a későbbiekben, mint alapadatok
3.4.2. Adatkezelés jogalapja: A felhasználó természetes személy önkéntes és kifejezett hozzájárulása
3.4.3. Az adatok megőrzésének időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.
3.4.4. Az adatok címzettjei: DFT

4. Az adatkezelés érintettjét megillető jogok és érvényesítésük

4.1. Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetnek meg a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan:

4.1.1. Hozzáférés joga –A hozzáférés joga lehetőséget biztosít arra, hogy visszajelzést kapjon a felhasználó arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e a személyes adataira vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz másolatot igényelhet, valamint tájékoztatást kérhet a DFT-től az adatkezelést érintő információkról.
4.1.2. Helyesbítés, törlés, és az adatkezelés korlátozásának joga – A személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint kezelésének korlátozását jogosult kérelmezni a Felhasználó. A helyesbítés joga lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését kérje a DFT-től. Kérheti a személyes adatok törlését illetve személyes adatai kezelésének korlátozását. Ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor a DFT az adatkezelést a kérelemnek megfelelően korlátozhatja.
4.1.3. Tiltakozás joga (a 4. számú profilozási adatkezelési tevékenység esetén) – A Felhasználó a saját helyzetével kapcsolatos okokból – a jogszabályokban rögzített esetekben – bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.
4.1.4. Adatok hordozhatóságának joga – A Felhasználót megilleti az adatok hordozhatóságához való jog. Az adathordozhatósághoz való jog keretében jogosult a Felhasználó arra, hogy a DFT által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja illetve, hogy ezen adatok továbbítását kérje.
4.1.5. Hozzájárulás visszavonásának joga – Bármikor és ingyenesen visszavonhatja a Felhasználó az adatkezeléshez biztosított hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelést megszüntetjük. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét

4.2. Amennyiben a 4.1. pontban rögzített jogait érvényesíteni kívánja, (tehát pl. a hozzáférés joga keretében tájékoztatást szeretne egy adatkezelésről, vagy szeretné visszavonni a hozzájárulást) vagy bármilyen kérdése merül, fel az adatkezeléssel kapcsolatban úgy kérjük, forduljon bátran hozzánk az 1135 Budapest, Szegedi út 54. 1. emelet címre küldött postai levélben, a borítékra kérjük, hogy írja rá „Adatvédelmi megkeresés” vagy az [email protected] címre küldött emailben.

5. Sütik kezelése

 A sütik (vagy az ún. cookie-k) kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a számítógépén vagy a mobil eszközében tárolódnak, így a Felhasználó által használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt meglátogat, vagy valamely applikációt használ. A sütik segítenek a weboldalak és a mobil applikációkban használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében.

www.dft.hu weboldal sütijeire vonatkozó információk:

A Felhasználó módosíthatja a süti fájlok felhasználásának módját a böngészőn keresztül, ezen belül blokkolhatja vagy törölheti azokat, amelyek a Weblapból (és más internetes portálról) származnak. Ebből a célból módosítani kell a böngésző beállításait. A törlés módja az alkalmazott böngészőtől függően eltérő. A süti fájlok eltávolítási módjára vonatkozó információk megtalálhatók a kiválasztott böngésző „Súgó” lapján.

További információk a süti fájlokról, a böngészők egyes oldalain illetve azok beállításaiban találhatóak.  A süti fájlok a számítógép, mobiltelefonon vagy más egyéb eszközökön történő irányítására vonatkozó részletes információk megtalálhatók az adott eszköz felhasználói kézikönyvében/használati utasításában.

A süti fájlok adott berendezésen való alkalmazásának korlátozása lehetetlenné teszi, vagy nagymértékben megnehezíti a Weblap megfelelő használatát, például, emiatt lehetetlenné válhat a bejelentkezés időszakának fenntartása.

6. Panasz benyújtás joga, Bírósági jogérvényesítés

6.1. Amennyiben a DFT adatkezelése során a jogai megsértését észlelné, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

6.1.1. közvetlenül a DFT-hez fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül a 2. pontban rögzített elérhetőségeken.
6.1.2. bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: birosag.hu
6.1.3. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (mint kijelölt felügyeleti hatóságnál) panaszt nyújthat be az adatkezeléssel kapcsolatban. A NAIH elérhetőségei: Weboldal: naih.hu Email: [email protected]

7. Az adatszolgáltatási kötelezettség valamint jelen tájékoztató módosítása

7.1. A személyes adatok önkéntesen adja meg a Felhasználó a DFT-Hungária Zrt. részére, és az adatkezeléshez adott hozzájárulást bármikor jogosult ingyenesen visszavonni. Amennyiben a hozzájárulás visszavonásra kerül, úgy nem tud a DFT-Hungária Zrt. kapcsolatba lépni a Felhasználóval így nem tudja biztosítani szolgáltatásait sem.
7.2. A jelen adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosításának jogát a DFT-Hungária Zrt. fenntartja. Az adatkezelési tájékoztató módosításáról emailben vagy a dft.hu weboldalon nyújtunk tájékoztatást.

 

Kelt: Budapest, 2021. 06.03.

Adatkezelő neve: DFT-Hungária Zrt.

DFT-Hungária