BBA-PLUSZ-3.3.1-24

Rendészeti, igazságügyi megelőzési és áldozatsegítési programok

Támogatás mértéke

100%

Támogatás összege

50-500 M Ft

Benyújtási időszak

1. szakasz:

2024. május 7. 9:00 – 2024. június 7. 12:00

2. szakasz:

2025. április 4. 9:00 – 2025. május 12. 12:00

A BBA-PLUSZ-3.3.1-24 pályázat célja

A prevenciós és áldozatsegítési programok közös intézkedés keretében történő megvalósítása lehetőséget biztosít komplexebb, jelentőségteljesebb projektek megvalósítására.
A felhívásban jelölt fejlesztések megvalósítása nélkül a fenntartható, intelligens és befogadó növekedés lelassulhat, megrekedhet, mivel azok közvetlenül is hatással lehetnek Magyarország és az Európai Unió biztonságára.

Főbb támogatható tevékenységek

Prevenciós tevékenységek

Bűncselekmények áldozatainak segítése

Projektmenedzsment

Projekt előkészítése

Felmérések, tanulmányok, hatásvizsgálat

Tárgyi eszköz beszerzése

Immateriális javak beszerzése

AJÁNLOTT SZOLGÁLTATÁSOK

Pályázatképesség vizsgálata:

A tulajdonosi szerkezet és a pályázati feltételeknek való megfelelés elemzése és javaslattétel az indulásról meghozandó döntés támogatása érdekében. A szolgáltatás tartalmazza a leendő pályázat előzetes pontozását, minősítését is.

Pályázatírás:

A dokumentáció összeállítása és benyújtása az Ügyfél igényei alapján, támogatás esetén a hitelszerződés megkötése.

Pályázati projektmenedzsment kapcsán teljeskörű szolgáltatást nyújtunk, a projektötlettől a záró elszámolás elfogadásáig, kockázatvállalással

Rendezvényszervezés

Vállaljuk a BBA-PLUSZ-3.3.1-24 pályázati alapban a projektek eseményeinek teljes körű megszervezését. Le­gyen szó pár fős ren­dez­vény­ről, vagy több száz fős kon­fe­ren­ciá­ról, ismerjük a pályázati feltételeket, és minden szempont figyelembevételével teszünk javaslatot a folyamatok megszervezésére.

Igényelje a kötelezettség- és térítésmentes jogosultságvizsgálatot, és a díjmentes, előzetes pályázati konzultációt!

Szervezetünk kizárólag sikerdíjas konstrukciót ajánl, ezért Önnek csak nyertesség esetén merülhet fel költsége.

DFT-Hungária