Takacs Antal

Takács Antal

Kompetenciafejlesztő tréner, Business és team coach, Ügyfélkapcsolati szakértő, Tanácsadó

Ha gyerekkoromban, az édesanyám „maszek” kisboltjában eltöltött éveket is beleszámítom, akkor több, mint 20 évet töltöttem el a pult mögött ülve/állva/ügyfélhez menve – értékesítőként, ügyfélszolgálatosként, később vezetőként majd trénerként és tanácsadóként, kis- közép- és nagyvállalatoknál egyaránt.

Meggyőződésem, hogy minden vállalat és vállalkozás egyedi megközelítést igényel, ha az munkatársak kezeléséről, támogatásáról, a külső- és belső kapcsolatok minőségéről, illetve kommunikáció fejlesztéséről van szó. Hiszek abban, hogy egy vállalkozás vagy szervezet hosszú távú sikerét a munkatársak (és rajtuk keresztül az ügyfelek) elégedettsége, a vállalathoz, mint szervezethez kapcsolódó pozitív attitűdje biztosítja, aminek az alapját a valódi élményt megtestesítő ügyfél- és munkatársi kapcsolatok jelentik – szektortól függetlenül.

 Ez pedig elsősorban nem a termékünkről és a szolgáltatásainkról szól, hanem:

– a külső- és belső kommunikációnkról, a munkatársaink és vezetőink fejlesztéséről

– az ügyfelek személyes, személyre szabott kiszolgálásáról,

– a szervezeten belüli folyamatok logikus felépítéséről,

– a kompetenciák és felelősségi körök világos és egyértelmű meghatározásáról,

– a szervezeti egységek és a munkatársak kapcsolatáról,

– a vállalati kultúra által biztosított motiváló és támogató légkörről,

– a szervezet proaktivitásáról, rugalmasságáról,

– a csoportos és egyéni szintű problémák és elakadások helyes kezeléséről,

és még számos egyéb tényezőről, amelyek jóval nagyobb hatást gyakorolnak az üzletmenetre, mint azt sokan gondolják. Szinte nem létezik olyan szektor, vállalattípus, ügyfélkapcsolati megoldás, vagy szervezetfejlesztési projekt, amellyel ne kerültem volna aktív, fejlesztési célú kapcsolatba az elmúlt évtizedekben. A coaching tevékenységem során a megoldásközpontú coaching áll szakmailag a legközelebb hozzám, a módszertani lehetőségek és irányzatok közül pedig a tranzakcióanalízis és a pozitív pszichológiai megközelítés.

Főbb fejlesztési témaköreim:

Értékesítés és kommunikáció értékesítés-technika | igényfelmérés/igényfelkeltés | cross-sell/up-sell | szimultán értékesítés | kérdezéstechnika | asszertív kommunikáció | értékesítési folyamatok | online kommunikáció | digitális képzés és oktatás

Problémás helyzetek panaszkezelés | nehéz ügyfelek, nehéz munkatársak, nehéz szituációk kezelésének módszertana | konfliktuskezelés | stresszkezelés | együttműködés fejlesztés

Személyes és csoportos fejlesztés önismeret, önértékelés | személyiség-típusok | szerepek és viselkedési stratégiák | személyiségtipológia | csoportdinamika | csapatépítés

Hatékonyság időgazdálkodás | sikertényezők – egyéni és csoportcélok | motiváció | vezetői szerepkörök, vezetői stílusok | célkitűzés – a munkatársak bevonása | példakép-hatás | munkatársak helyes értékelése és visszajelzés | toborzás és kiválasztás | delegálás | prezentációs technikák | hatékony döntéshozatal

DFT-Hungária