EFOP PLUSZ

Emberi Erőforrás Operatív Program Plusz

Egészségügyi fejlesztések

A minőségi, fenntartható és megfizethető szolgáltatásokhoz való hozzáférés megerősítése; a szociális védelmi rendszerek korszerűsítése; az egészségügyi rendszerek és tartós ápolási-gondozási szolgáltatások hozzáférhetőségének, hatékonyságának és rezilienciájának javítása:

XXI. századi köznevelés

Az oktatási, képzési rendszerek minőségének, inkluzivitásának, eredményességének és munkaerőpiaci relevanciájának fejlesztése, ideértve a nem formális és az informális tanulás elismerését, a kulcskompetenciák elsajátításának támogatása céljából.

A minőségi és befogadó oktatásba és képzésbe való egyenlő bejutás és ezek elvégzése, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára, a kisgyermekkori oktatástól és gondozástól az általános és a szakmai oktatáson és képzésen keresztül a felsőoktatásig, valamint felnőttoktatás és -tanulás

Pedagógus életpályamodell

A prioritási tengely célja egy stabil és kiszámítható jövőkép biztosítása. Az intézkedések a köznevelésben dolgozó pedagógusok munkájának szakmai és társadalmi elismertségéhez járulnak hozzá, mely elősegítheti a pedagóguspálya vonzóbbá válását, a pedagógusok fenntartható utánpótlásának biztosítását, valamint a fiatal, illetve hiányterületeken (például matematika, természettudományos tárgyak) dolgozó pedagógusok pályán maradását.

Társadalmi felzárkózási fejlesztések

A foglalkoztatásba való bejutás javítása és aktivizáló intézkedések minden munkanélküli, a tartósan munkanélküliek és a munkaerő-piacon megjelenő hátrányos helyzetű csoportok, valamint az inaktív személyek számára.

Az aktív befogadás ösztönzése, többek között az esélyegyenlőség, diszkriminációmentesség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében.

Marginalizált közösségek társadalmi-gazdasági integrációjának előmozdítása.

A szegénységgel vagy társadalmi kirekesztéssel fenyegetett, többek között legrászorulóbb személyek társadalmi integrációjának előmozdítása.

Marginalizált közösségek társadalmi-gazdasági beilleszkedésének támogatása integrált intézkedések révén.

Szociális fejlesztések

Az aktív befogadás ösztönzése, többek között az esélyegyenlőség, diszkriminációmentesség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében.

A minőségi, fenntartható és megfizethető szolgáltatásokhoz való hozzáférés megerősítése; a szociális védelmi rendszerek korszerűsítése; az egészségügyi rendszerek és tartós ápolási-gondozási szolgáltatások hozzáférhetőségének, hatékonyságának és rezilienciájának javítása.

Rászoruló személyek támogatása

Az anyagi depriváció kezelése élelmiszer- és / vagy alapvető támogatás nyújtásával a legrászorulóbbaknak.

Család- és ifjúságügyi fejlesztések

A munkaerőpiaci részvétel nemek szerinti egyensúlyának, az egyforma munkakörülményeknek, valamint a munka és a magánélet megfelelőbb egyensúlyának előmozdítása.

A minőségi és befogadó oktatásba és képzésbe való egyenlő bejutás és ezek elvégzése, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára, a kisgyermekkori oktatástól és gondozástól az általános és a szakmai oktatáson és képzésen keresztül a felsőoktatásig, valamint felnőttoktatás és -tanulás.

Az aktív befogadás ösztönzése, többek között az esélyegyenlőség, diszkriminációmentesség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében.

A minőségi, fenntartható és megfizethető szolgáltatásokhoz való hozzáférés megerősítése; a szociális védelmi rendszerek korszerűsítése; az egészségügyi rendszerek és tartós ápolási-gondozási szolgáltatások hozzáférhetőségének, hatékonyságának és rezilienciájának javítása.

Felzárkózó települések

A felzárkózó településeket egyszerre jellemzi az infrastrukturális elmaradottság, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés akadályozottsága, a rossz lakhatási körülmények, a munkaerőpiachoz való hozzáférés nehézségei, összefüggésben az ott élők hátrányos képzettségi, jövedelmi viszonyaival.

Magyarországon a területileg (leginkább észak-keleti, dél-nyugati országrészekre) koncentrálódó társadalmi kihívások kezelésére komplex, a helyi sajátosságokon alapuló válaszok szükségesek.

A 2019-ben elindított Felzárkózó települések program kiterjesztése valósul meg a prioritás fejlesztéseivel a 1057/2021. (II.19.) Korm.határozatban kijelölt települések bevonásával. A program alapja az elszegényedett kistelepüléseken, helyben végzett állandó és intenzív szociális munka.

DFT-Hungária