GINOP Plusz-1.4.3-24

KKV Technológia Plusz Hitelprogram

Minimum önerő

10%

Minimum 10% önerő, de a regionális beruházási támogatással érintett költségtételek vonatkozásában az elszámolható költségek legalább 25%-a.

A kölcsön összege

10-100 M Ft

A hitelösszeg nem haladhatja meg a benyújtást megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének 15-szörösét.

Pályázók köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások,

amelyek minimum 5 főt foglalkoztatnak (statisztikai állományi létszám), és legalább 1 teljes, lezárt üzleti évvel rendelkeznek.

Benyújtási időszak

2024. április 30 – 2024. december 30.

A GINOP PLUSZ-1.4.3-24 pályázat célja

A hitelprogram célja a termelékenység növelése, a technológiai és szervezeti megújítás támogatása, továbbá a mikro-, kis- és középvállalkozások korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, lehetővé téve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására vonatkozó energiahatékonysági beruházásokat is.

Főbb támogatható tevékenységek

Eszközbeszerzés

IKT eszköz beszerzése

Megújuló energia

Elektromos jármű beszerzése

Immateriális javak (szoftverek)

Képzés, tanácsadás (együttesen 5%-os mértékig)

Irányítási rendszerek költségei (pl. minőség-ellenőrzés)

Kamat:

0%

A kölcsön összege:

10-100 M Ft

A kölcsön mértéke:

75-90%

AJÁNLOTT SZOLGÁLTATÁSOK

Pályázatképesség vizsgálata:

A tulajdonosi szerkezet és a pályázati feltételeknek való megfelelés elemzése és javaslattétel az indulásról meghozandó döntés támogatása érdekében. A szolgáltatás tartalmazza a leendő pályázat előzetes pontozását, minősítését is.

Kölcsönkérelem beadása / elkészítése / összeállítása:

A dokumentáció összeállítása és benyújtása az Ügyfél igényei alapján, támogatás esetén a hitelszerződés megkötése.

Folyósításban való segítségnyújtás, szakmai tanácsadás

A keletkezek számlák folyamatos benyújtása a hitelkeretből történő lehíváshoz.

Igényelje a kötelezettség- és térítésmentes jogosultságvizsgálatot, és a díjmentes, előzetes pályázati konzultációt!

Szervezetünk kizárólag sikerdíjas konstrukciót ajánl, ezért Önnek csak nyertesség esetén merülhet fel költsége.

DFT-Hungária