DIMOP PLUSZ

Digitális Megújulás Operatív Program Plusz

Intelligensebb Magyarország

A kutatási és innovációs kapacitások fejlesztése és fokozása, valamint a fejlett technológiák elterjedése.

A digitalizáció előnyeinek a polgárok, a vállalkozások, a kutatóhelyek és a közjogi hatóságok javára fordítása.

Hi-tech és zöld átállás

Az energiahatékonyság előmozdítása és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése.

A transzeurópai energiahálózaton (TEN-E) kívüli intelligens energiarendszerek, -hálózatok és -tárolás fejlesztése.

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a katasztrófakockázatok megelőzése, valamint a reziliencia előmozdítása

A körforgásos és erőforrás-hatékony gazdaságra való átállás előmozdítása.

Magyarország csatlakoztatva

A digitális összekapcsoltság fokozása.

Digitális készségek

A digitalizáció az emberek mindennapi életét is alapvetően formálja át: a DIMOP Plusz három fő, a fejlesztéseknek irányt adó célterületet határozott meg a területen belül: ezek az oktatási és képzési rendszerek javítása, a digitáliskompetenciafejlesztés és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés.

A digitális tartalmak és szolgáltatások egyre nagyobb szerepet kapnak az oktatásban, így feltétlenül szükség van a fejlesztésükre és bővítésükre.

A digitáliskompetencia-szint emelkedésének biztosítása, az alap és emelt szintű digitáliskompetencia-fejlesztések mellett támogatást kapnak a korszerű és emelt szintű informatikai tudás megszerzését támogató képzések is.

A digitalizáció segítségével fokozza a minőségi, fenntartható és megfizethető szolgáltatásokhoz való egyenlő és időben történő hozzáférést.

DFT-Hungária