KEZDJE MEGTERVEZNI FEJLESZTÉSEIT A 2021-2027-ES CIKLUSRA!

MAGYARORSZÁG HELYREÁLLÍTÁSI ÉS ALKALMAZKODÁSI TERVE ALAPJÁN

A magyar HET célja elsősorban a koronavírus járvány gazdasági és társadalmi hatásainak ellensúlyozása, illetve a gazdaság ellenálló-képességének, fenntarthatóságának és a zöld és a digitális átmenettel kapcsolatos kihívásokra és lehetőségekre való felkészültségének a növelése. Ennek legfőbb eszköze a magyar Kormány álláspontja szerint egy olyan intelligens, fenntartható és inkluzív növekedési pálya kialakítása, amely a gazdasági ökoszisztéma minden elemére, illetve a társadalom minden csoportjára kiterjedő módon járul hozzá a gazdasági növekedéshez, a munkahelyek fenntartásához, illetve újak létrehozásához, a vállalkozások versenyképességéhez és a társadalmi felzárkózáshoz.

A 9 NEMZETSTRATÉGIAI TERÜLET

A. Demográfia és köznevelésdigitális oktatás, társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, szülők foglalkoztatási esélyeinek növelése, korai nevelés feltételeinek bővítése
B. Magasan képzett, versenyképes munkaerőfelsőoktatási és felnőttképzési rendszerek, szakképzés megújítása, képzések modernizációja, digitális tananyagfejlesztés, gyakorlatorientált felsőfokú képzés
C. Felzárkózó településekközösségi megújuló energia termelés és felhasználás, munkaszocializáció és készségfejlesztés, szociális lakások építése és felújítása
D. Vízgazdálkodásvízpótló rendszerek építési munkái, új hálózatok és rendszerek kialakítása,monitoring rendszer kiépítése, szemléletformálás, természetvédelem
E. Fenntartható zöld közlekedésvasúti hálózat bővítése, versenyképes járműpark, közlekedési hálózatos és zéró emissziós buszközlekedés fejlesztése, vasútautomatizálás
F. Energetika (zöld átállás)rendszerirányító és elosztók klasszikus és intelligens hálózatfejlesztései, lakossági napelemes rendszerek támogatása
G. Átállás a körforgásos gazdaságrahulladékgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése, innovatív és fenntartható ipar, másodnyersanyag piac erősítése
H. EgészségügyXXI.századi egészségügy kialakítása, alapellátás fejlesztése a háziorvosok szerepének erősítésére, lakóhelyközeli szolgáltatások bővítése, szakellátás tehermentesítése
I.Szakpolitikához nem sorolható döntéshozatali és jogalkotási folyamat támogatása, vesztegetés kiszorítása, automatikus közigazgatási rendszer kiterjesztése, ajánlattevői és ajánlatkérői oldal erősítése, szoftverliszensz rendszer


OPERATÍV PROGRAMOK

GINOP PLUSZ

Vállalkozásfejlesztés • Kutatás, fejlesztés, innováció • Fenntartható munkaerőpiac • NEET ifjúsági program • Felsőoktatás, szakképzés • Turizmus, örökségvédelem

KEHOP PLUSZ

Vízgazdálkodás és katasztrófakockázat csökkentés • Körforgásos gazdasági rendszerek és fenntarthatóság • Környezet- és természetvédelem • Megújuló energiagazdaság • Igazságos Átmenet

IKOP PLUSZ

Tiszta üzemű városi-elővárosi közlekedés erősítése • TEN-T vasúti és regionális intermodális közlekedés fejlesztése • Fenntarthatóbb és biztonságosabb közúti mobilitás

EFOP PLUSZ

Egészségügyi fejlesztések • XXI. századi köznevelés • Társadalmi felzárkózási fejlesztések • Szociális fejlesztések • rászoruló személyek támogatása • Család- és ifjúságügyi fejlesztések

TOP PLUSZ

Versenyképes megye • Térségfejlesztés • Turizmus, helyi turisztikai fejlesztések • Területi humán fejlesztések • Budapest (infrastruktúra fejlesztések) • Budapest ESZA+ fejlesztései

DIMOP PLUSZ

Intelligensebb Magyarország • Hi-tech és Zöld átállás • Magyarország csatlakoztatva • Digitális állampolgárság

MAHOP PLUSZ

A fenntartható halászat támogatása és a vízi biológiai erőforrások megőrzése • A fenntartható akvakultúra tevékenységek, valamint a halászati és akvakultúra termékek feldolgozásának és marketingjének támogatása

DFT-HUNGÁRIA SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA
AZ ÖN FEJLESZTÉSI TERVÉHEZ A 2021-2027-ES CIKLUSRA:

  • TRÉNING
  • COACHING
  • TANÁCSADÁS
  • SZERVEZETFEJLESZTÉS
  • ESEMÉNYSZERVEZÉS
  • PROJEKTMENEDZSMENT
  • PÁLYÁZATÍRÁS

Figyelem, a nem megfelelően teljesített szolgáltatások a kifizetések elszámolhatóságát kockáztatják!

Felelősséget vállalunk szolgáltatásaink 100%-os elszámolhatóságáért!

 

KERESSE KOLLÉGÁINKAT, HOGY BEMUTATHASSUK SZOLGÁLTATÁSAINKAT:

Elérhetőségeink: +36 20 338 3808 / [email protected]

DFT-Hungária Facebook

DFT-Hungária Instagram

it_stuffKEZDJE MEGTERVEZNI FEJLESZTÉSEIT A 2021-2027-ES CIKLUSRA!