Képzések bértámogatással a nagykereskedelemben dolgozók számára

Kérjen jogosultságvizsgálatot a GINOP PLUSZ-3.2.1-21 pályázati alapban!

A kereskedelem rendkívül dinamikus növekedésével a nagykereskedőknek is egyre több munkájuk van. Számos olyan új helyzettel néznek szembe, aminek a megoldása kreativitást, rugalmasságot, türelmet és a megszokottól eltérő megközelítést igényel. A covid alatt és után megjelentek olyan kihívások, amikre még nincs kész forgatókönyv, ezért egészen új stratégiákra, módszerekre is szükség van..

Minden tréninget és programot gondos előkészítés előz meg: a megbízóval és a résztvevőkkel is egyeztetjük az elképzeléseket, elakadásokat, elvárásokat annak érdekében, hogy testreszabott és gyakorlatias, jól működő tréningeket tarthassunk.

Alkalmazott módszerek, megközelítések

20% Elmélet – 80% Gyakorlat

Az alkalmazott gyakorlatok változatosak, a tréning dinamikus és mozgalmas lesz: kis- és nagycsoportos feladatok, szituációs gyakorlatok, szimulációk, akvárium gyakorlatok, esettanulmányok.

Testreszabott szituációk

Amikor csak lehet, a résztvevők által hozott helyzetekkel, elakadásokkal dolgozunk. Az egyes helyzetek feldolgozása során építünk arra, amit a résztvevők már tudnak és jól csinálnak.

Aktivizálás, bevonódás, megélés

A módszerek sokfélesége mellett a fizikai eszközeink is változatosak: képkártyák, Lego, visszajelző kártyák, elmetérképek, kreativitást és bevonódást növelő eszközök.

Ajánlott tréningek:

Vezetői programok

A vezetői lét folyamatos önelemzés, visszajelzések kérése és adása, gyors gondolkodás, kommunikáció és cselekvés, felelősségvállalás és felhatalmazás. A hitelesség alapját az adja, hogy a vezető is fejleszti magát, új módszereket tanul és azok használatával hatékonyabban végzi a munkáját, és erre a beosztottakat is tudja bátorítani.

A vezetői programjaink között egyaránt megtalálhatóak felsővezetői és középvezetői, valamint egységvezetői és -helyettesi programok.

A felsővezetői tréningek javasolt főbb témakörei:

 • Stratégiaalkotás és vezetők vezetése
 • A vezető, mint coach és mentor
 • Helyzetfüggő vezetés
 • A hatékony delegálás művészete: megállapodáskötés és visszacsatolás
 • Információk átadása, áramlása, a pontos üzenetátvitel gyakorlata.
 • Együttműködési kompetenciák fejlesztése, közös kihívások megoldása
 • A vezetői hatékonyság elemei és azok növelésének lehetőségei felsővezetői szinten, a mikromenedzsment csapdái
 • A megoldásközpontú szemlélet alapjai, a coaching szemléletű vezetésben rejlő lehetőségek
 • A jó kérdések szerepe a vezetői munkában
 • Erőforrás-szemlélet, motiváció és visszajelzések adása
 • Priorizálás és időmenedzsment, gyorsaság és hibamentesség a vezetői folyamatokban
 • Folyamattervezés, időterv készítése és a prioritási elvek alkalmazása
 • Stresszkezelés és a kiégés megelőzése

A középvezetői tréningek javasolt főbb témakörei:

 • A vezetés fogalma és lehetséges értelmezései: mi a leginkább hatékony értelmezése a vezetésnek azon túlmutatóan, hogy a vezető tervez, szervez, irányít? Mit jelent valóban vezetni folyamatok, egyének és a közösség szempontjából?
 • A delegálás, mint vezetői kompetencia: kinek, mit, hogyan? Mikor lehet egy vezető nyugodt a kiadott feladatok kapcsán?
 • Hiteles vezetői kommunikáció: önazonosság, magabiztosság, transzparencia. Kérdések és üzenetek egyensúlya: mikor érdemes kérdezni és mikor inkább mondani, információt átadni, utasítani?
 • A vezetői szerepek vetületei: a tulajdonosi szempontok képviselete a szervezetben, a tulajdonosi szándékok érvényesítése.
 • Ügyfél és vevőkommunikáció: hatásgyakorlás, kapcsolatteremtés, kapcsolódás, értő figyelem és partnerség.
 • Együttműködésfejlesztés, csapatépítés, konfliktusok konstruktív kezelése. Feszült helyzetek hatékony és előremutató kezelése.
 • Vezetői és személyes kommunikáció: a verbális és non-verbális kommunikáció egyszerű technikái (én-üzenetek, visszajelzés, kérdezéstechnika).
 • Hatékony folyamatmenedzsment: megállapodáskötés, tervezés, elemzés, megelőzés és ellenőrzés egyensúlya.
 • Visszajelzés és motiválás.
 • Vezetői kommunikációs kódex készítése: irányelvek és cselekvési szabályok gyűjteménye.


Munkatársi készségfejlesztő programok:

 • Konfliktuskezelés
 • Stresszkezelés és kiégés megelőzése
 • Reziliencia fejlesztése
 • Érzelmi intelligencia: az érzelmek szerepe a kommuikációban
 • Growth mindset tréning: növekedési szemlélet és fixált gondolkodás
 • Változások kezelése: a változások emberi oldala
 • Együttműködés-fejlesztés és csapatépítés
 • Szóbeli kommunikáció
 • Értő figyelem
 • Asszertív kommunikáció
 • Érték- és munkaszemlélet formáló programok


IKT programok

Az IKT tréningek fókuszpontjai:

 • A biztonságos internethasználat: miről lehet felismerni SPAM és vírus tartalmú leveleket? Biztonságos weboldalak és kockázatos weboldalak. A vírusirtók által nyújtott lehetőségek, ezek működési mechanizmusa. Mire érdemes kiemelten figyelni, és mikor szükséges azonnali cselekvés? Laptop, számítógép és telefon – kockázati pontok, tipikus problémák. A megbízható weboldalak sajátosságai.
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Word
 • Microsoft Power Point
 • Online eszközök
  • Online meeting platformok: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet.
  • Interaktivitást növelő eszközök: Mentimeter.com, Padlet.com, Jamboard.com, Mural.com.
  • Az online prezentációkészítés és egyszerű design elemek szerkesztése: Canva program használata prezentációk, jelentések, belső anyagok szerkesztéséhez


További tréningek

Stratégiaalkotó workshopok facilitálása.
Felsővezetői coaching és vezetői coaching.
Egyéni és csoportos coaching.
Szervezeti átvilágítás és szervezetfejlesztési tanácsadás.

Regisztráció:


Részletes tájékoztató:

További információ: +36 20 317 1711


Közelgő Webináriumaink

Lemaradt a webináriumokról? Visszanézheti őket!

enoraKépzések bértámogatással a nagykereskedelemben dolgozók számára