TOP Plusz-3.3.3-23

Köznevelési infrastruktúra fejlesztése

Együttműködési ajánlatunk

Pályázatírás:

A dokumentáció összeállítása és benyújtása az ügyfél igényei alapján, támogatás esetén a szerződés megkötése.

 Elszámolás támogatása:
A megvalósítási szakasz támogatása, kifizetési kérelmek, elszámolások, szakmai beszámolók benyújtásának szakmai támogatása a projekt zárásáig.

Szervezetünk KIZÁRÓLAG SIKERDÍJAS konstrukciókat ajánl, ezért Önnek csak nyertesség esetén merülhet fel költsége!

Támogatás mértéke:

100%

Keretösszeg:

80.091.366.026 Ft

Támogatás formája:

Vissza nem térítendő

Pályázat célja

A fejlesztés célja a valós, helyi igényekre alapozott infrastrukturális fejlesztés, valamint az érintett intézmények hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási helyek kialakítása, korszerűsítése.

Például: tetőfelújítás, meglévő épület utólagos vízszigetelése, falazat felújítás, födém felújítása, nyílászárók cseréje, tornaterem felújítása, oktatási termek felújítása, átalakítása, a termek elavult bútorainak cseréje, taneszközök beszerzése, IKT-eszközök beszerzése, közösségi terek kialakítása, mellékhelyiségek, iskolaudvarok felújítása, az étkeztetés tárgyi körülményeinek javítása, eszközök, bútorok, berendezési tárgyak beszerzése, kerékpártárolók kiépítése, parkoló-férőhelyek fejlesztése, megújuló energiaforrások kialakítása, energetikai korszerűsítés, beléptető-, kamera- és riasztórendszer kialakítása, fejlesztése.

Pályázók köre:

Alap- és középfokú köznevelési intézmények, illetve kollégiumok fenntartói.
Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet:

  • Helyi önkormányzat (GFO 321)
  • Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
  • Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
  • Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

Területi korlátozás:

A projekt a kevésbé fejlett régiók esetében a felhívás mellékletét képező területspecifikus mellékletek szerinti megyék településein valósítható meg, kivéve a vármegyei Integrált Területi Programokban meghatározott azon városokat és várostérségeket, amelyek a Fenntartható Városfejlesztési eszköz keretében jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.

Pályázati összefoglaló és együttműködési ajánlat: képzési katalógus

Kérjen térítés- és kötelezettségmentes pályázati tanácsadást!


Lőrincz ZsófiaTOP Plusz-3.3.3-23 Köznevelési infrastruktúra fejlesztése