TOP PLUSZ 3.3.3-23

Köznevelési infrastruktúra fejlesztése

Támogatás összege:

5.000.000 Ft – 8.145.900.000 Ft

Támogatás mértéke:

100%

Benyújtás időszaka:

2023. november 10-től
2024. október 31-ig

Pályázat célja

 • Az állami és nem állami fenntartású köznevelési intézmények esetében a valós, helyi igényekre alapozott infrastrukturális (tanulószobák, könyvtár, olvasószoba, közösségi tanulásra alkalmas helyiség felújítása, kialakítása a meglévő infrastruktúra bővítése nélkül, lakószobák felújítása) fejlesztése, valamint az érintett intézmények hatékony pedagógiai eszközrendszerét (IKT-eszközök, wireless, taneszközök, informatikai eszközök, stb.) , módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási helyek kialakítása, korszerűsítése.
 • Részcélok:
   • korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, különösen a tanulást segítő és közösségi terek tekintetében;
   • a meghatározott kötelező helyiségek kialakítása, felújítása, valamint az Oktatási Hivatal honlapján közzétett a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) felszereléseiről szóló eszközök beszerzésének támogatása a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében;
   • a sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulókat nevelő-oktató intézmények infrastrukturális fejlesztése

Pályázók köre

 • Alap- és középfokú köznevelési intézmények, illetve kollégiumok fenntartói:
  • Állami fenntartású köznevelési intézmények.
  • Nem állami fenntartású köznevelési intézmények.
  • Sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat nevelő-oktató intézmények és pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmények.
 • Egy fenntartó több támogatási kérelmet is benyújthat, azonban egy köznevelési intézmény csak egy támogatási kérelemben szerepelhet. Egy támogatási kérelemben csak egy köznevelési intézményre, de annak több feladatellátási helyére is lehet támogatást igényelni.
 • A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
 • Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet a projektelőkészítés / projektmenedzsment / közbeszerzés / műszaki ellenőr és / vagy kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása tevékenységek megvalósítására az alábbi szervezetek, amennyiben erre az alap- és középfokú köznevelési intézmények, illetve kollégiumok fenntartói igényt tartanak, és szakmailag szükségességét indokolják.

Területi korlátozás

A projekt a kevésbé fejlett régiók esetében a felhívás mellékletét képező területspecifikus mellékletek szerinti megyék településein valósítható meg, kivéve a vármegyei Integrált Területi Programokban meghatározott azon városokat és várostérségeket, amelyek a Fenntartható Városfejlesztési eszköz keretében jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.

A GFO kódokat tartalmazó tételes felsorolást a pályázati összefoglaló tartalmazza: képzési katalógus

Regisztráljon térítés- és kockázatmentes konzultációra, munkatársaink 48 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot:


Szigeti LorettaTOP PLUSZ 3.3.3-23. Köznevelési infrastruktúra fejlesztése