TEF – Tanoda szolgáltatás befogadása és költségvetési támogatása

Együttműködési ajánlatunk

Pályázatírás:

A dokumentáció összeállítása és benyújtása az ügyfél igényei alapján, támogatás esetén a szerződés megkötése.

Elszámolás támogatása:
A megvalósítási szakasz támogatása, kifizetési kérelmek, elszámolások, szakmai beszámolók benyújtásában szakmai tanácsadás a projekt zárásáig.

Szervezetünk KIZÁRÓLAG SIKERDÍJAS konstrukciókat ajánl, ezért Önnek csak nyertesség esetén merülhet fel költsége!

Támogatás mértéke:

100%

Keretösszeg:

2024-re: 3.093.200.000 Ft

a 2025. és a 2026. évre vonatkozó keretösszeget a tárgyévi költségvetési törvény határozza meg.

Támogatás összege:

16 M Ft – 17,5 M Ft

Pályázat célja

Magyarország közigazgatási területén Tanoda szolgáltatást működtető fenntartók befogadása az ellátórendszerbe, továbbá a befogadott fenntartók működéséhez pénzügyi forrás biztosítása 2024. január 1. és 2026. december 31. közötti időszakban vissza nem térítendő támogatás keretében.

Pályázók köre:

 • Pályázat benyújtására a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (Tkr.) 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tanoda szolgáltatást működtető fenntartó jogosult, amely az alábbi két feltételnek együttesen megfelel:
            ̶   Magyarország közigazgatási ellátási területén működteti a Tanoda szolgáltatást, és
            ̶    a Tkr. 5. § (2) bekezdése szerint, a pályázatban foglaltaknak megfelelően be van jegyezve a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába („Sznyr.”), vagy amely esetében a megfelelő bejegyzés vagy adatmódosítás iránti kérelmet benyújtották.
  ̶  Tanoda szolgáltatást egy Pályázó több helyszínen is létrehozhat.
  ̶  Egy pályázat keretében kizárólag egy szolgáltatásra nyújtható be pályázat, így több szolgáltatás esetén külön-külön pályázat benyújtása szükséges.
  ̶  Nem nyújthat be pályázatot az a Fenntartó, aki esetében korábban a finanszírozási szerződéstől elállás történt.
  ̶  A pályázathoz Szakmai programot szükséges benyújtani.

Támogatható tevékenységek:

 • A Tanodát rendszeresen igénybe vevők tanulását, továbbtanulását, pályaválasztását és életpálya-építését elősegítő szakmai szolgáltatások,
 • a Tanodát rendszeresen igénybe vevők iskolai lemorzsolódását megelőző programok,
 • évenként egy alkalommal a Tanodát rendszeresen igénybe vevők egyéni fejlődését segítő mérések elvégzése,
 • a Tanodát rendszeresen igénybe vevők számára a szabadidő hasznos eltöltését segítő programok,
 • a Tanodát rendszeresen igénybe vevők számára tanévenként legalább három, a Tanodán kívül megszervezett sport- vagy kulturális program,
 • a Tanodaszolgáltatásnak az általános iskolai és középfokú iskolai tanulmányaikat folytató gyermeket, fiatal felnőttet nevelő családokkal, illetve a helyi közösséggel való megismertetése céljából – nyitott Tanodai program vagy programok –, amelyeken egy évben összesen legalább kilencven főnek részt kell vennie,
 • évenként legalább két családlátogatás, a Tanodát rendszeresen igénybe vevők családjainál, amelyről családlátogatási naplót kell készíteni,
 • évenként legalább négy családi közösségi program, amelyekbe a Tanodát rendszeresen igénybe vevők családját is be kell vonni,
 • a Tanodát rendszeresen igénybe vevők digitális kompetencia, valamint információs és kommunikációs technológia készségeinek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása.

Pályázati összefoglaló és együttműködési ajánlat: képzési katalógus

Kérjen térítés- és kötelezettségmentes pályázati tanácsadást!


Lőrincz ZsófiaTEF – Tanoda szolgáltatás befogadása és költségvetési támogatása