Együttműködési ajánlatunk

Pályázatírás:

A dokumentáció összeállítása és benyújtása az ügyfél igényei alapján, támogatás esetén a szerződés megkötése.

 Elszámolás támogatása:
A megvalósítási szakasz támogatása, kifizetési kérelmek, elszámolások, szakmai beszámolók benyújtásának szakmai támogatása a projekt zárásáig.

 Humán- és szervezetfejlesztési szolgáltatások: 
Részletes szolgáltatási koncepció kidolgozása az ügyfél igényei alapján a helyi sajátosságokra tekintettel, és helyi szakemberek bevonásával.

Szervezetünk KIZÁRÓLAG SIKERDÍJAS konstrukciókat ajánl, ezért Önnek csak nyertesség esetén merülhet fel költsége!

Támogatás mértéke:

100%

Keretösszeg:

13,349 Mrd Ft

Támogatandó pályázatok száma

50-60 db

Pályázat célja

A pedagógiai szakszolgálati intézmények, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelésében-oktatásában és a tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek, tanulók köznevelési ellátásában részt vevő intézmények szakmai fejlesztése, speciális eszközellátottságának és utaztatási szolgáltatásainak bővítése, valamint a helyben elérhető és a speciális eszközkölcsönző szolgáltatások kiterjesztése.

Pályázók köre:

 • Önállóan vagy konzorciumvezetőként:
  – Tankerületi központ
 • Konzorciumi támogatási kérelmet legfeljebb 3 tagú konzorcium nyújthat be: tankerületi központ (mint fő tag) és kettő konzorcium partner.
 • Egy tankerületi központ (önállóan vagy konzorciumvezetőként) csak egy támogatási kérelmet nyújthat be valamennyi intézményére együttesen.
 • Egy konzorciumi partner csak egy támogatást igénylővel köthet konzorciumi megállapodást.
 • A konzorciumi partnernek minimum 30%-os részesedése szükséges a projekt elszámolható költségéhez képest.

Szakmai ajánlat:

Képzések, előadások, programok, rendezvények szakemberek számára az alábbi témakörökben:

 • Megoldásközpontú intézmények
 • Kommunikációs készségek fejlesztése
 • Önismereti tréning
 • Veszteség-feldolgozás támogatása
 • Erőforrás-szemlélet
 • Beszélgetésvezetés
 • Együttműködés-fejlesztés
 • Szükséglet alapú kommunikáció
 • Kiégés megelőzés self coaching eszközökkel
 • A mesékben rejlő erő

Rendezvények sajátos nevelési igényű diákok és családjaik számára:

 • Pályaorientációs napok
 • Munkaerő-piaci ismeretek
 • Érték- és munkaszemlélet
 • Tájékoztató napok szervezése elhelyezkedéssel, fejlesztéssel, tanulással, egészségüggyel kapcsolatos kérdésekben.
 • Karrier-coaching és tanácsadás
 • Önéletrajz-készítés és interjútechnika
 • Közösségi élmény alapú programok
 • Önismeret fejlesztése művészetterápiás eszközökkel
 • Készségtérkép
 • Előadástechnika és kommunikációs workshopok

Rendezvények szakemberek számára:

 • Tudásmegosztó rendezvények szervezése.
 • Jó gyakorlatok megosztása konferenciák, workshopok formájában.
 • Módszertani napok szervezése.
 • Szakmai műhelymunkák megvalósítása.
 • Facilitációs módszertan segítségével ágazatok közötti együttműködés erősítése (köznevelés-egészségügy, vállalatok, civil szervezetek).

Pályázati összefoglaló és együttműködési ajánlat: képzési katalógus

Kérjen térítés- és kötelezettségmentes pályázati tanácsadást!


Lőrincz ZsófiaRRF-1.2.4-23 SNI intézmények szakmai fejlesztése