Most minden forint számít!

Felkészült az uniós pályázatokra?

EFOP PLUSZ

Egészségügyi fejlesztések:

A minőségi, fenntartható és megfizethető szolgáltatásokhoz való hozzáférés megerősítése; a szociális védelmi rendszerek korszerűsítése; az egészségügyi rendszerek és tartós ápolási-gondozási szolgáltatások hozzáférhetőségének, hatékonyságának és rezilienciájának javítása:

 1. Egészségügyi mobil eszközök
 2. Intézkedések egészséges és az egészségügyi kockázatokat kezelő, jól kiigazított munkakörnyezet kialakítása céljából, ideértve a testmozgás népszerűsítését is
 3. Az egészségügyi rendszerek elérhetőségének, hatékonyságának és rezilienciájának megerősítését célzó intézkedések (az infrastruktúra kivételével)
 4. A tartós ápolás-gondozáshoz való hozzáférés javítását célzó intézkedések (az infrastruktúra kivételével)

XXI. századi köznevelés

Az oktatási, képzési rendszerek minőségének, inkluzivitásának, eredményességének és munkaerőpiaci relevanciájának fejlesztése, ideértve a nem formális és az informális tanulás elismerését, a kulcskompetenciák elsajátításának támogatása céljából.

A minőségi és befogadó oktatásba és képzésbe való egyenlő bejutás és ezek elvégzése, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára, a kisgyermekkori oktatástól és gondozástól az általános és a szakmai oktatáson és képzésen keresztül a felsőoktatásig, valamint felnőttoktatás és -tanulás

 1. Az alap- és középfokú oktatás támogatása (az infrastruktúra kivételével)

Pedagógus életpályamodell

A prioritási tengely célja egy stabil és kiszámítható jövőkép biztosítása. Az intézkedések a köznevelésben dolgozó pedagógusok munkájának szakmai és társadalmi elismertségéhez járulnak hozzá, mely elősegítheti a pedagóguspálya vonzóbbá válását, a pedagógusok fenntartható utánpótlásának biztosítását, valamint a fiatal, illetve  hiányterületeken (például matematika, természettudományos tárgyak) dolgozó pedagógusok pályán maradását.


Társadalmi felzárkózási fejlesztések

A foglalkoztatásba való bejutás javítása és aktivizáló intézkedések minden munkanélküli, a tartósan munkanélküliek és a munkaerő-piacon megjelenő hátrányos helyzetű csoportok, valamint az inaktív személyek számára

Az aktív befogadás ösztönzése, többek között az esélyegyenlőség, diszkriminációmentesség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében

Marginalizált közösségek társadalmi-gazdasági integrációjának előmozdítása

A szegénységgel vagy társadalmi kirekesztéssel fenyegetett, többek között legrászorulóbb személyek társadalmi integrációjának előmozdítása

Marginalizált közösségek társadalmi-gazdasági beilleszkedésének támogatása integrált intézkedések révén

 1. Hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiacra való belépésének és visszatérésének támogatása
 2. A marginalizált csoportok oktatáshoz való hozzáférésének, munkavállalásának és társadalmi befogadásának javítását célzó intézkedések
 3. A szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett személyek társadalmi integrációjának előmozdítása
 4. A marginalizált csoportok oktatáshoz való hozzáférésének, munkavállalásának és társadalmi befogadásának javítását célzó intézkedések
 5. A szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett személyek társadalmi integrációjának előmozdítása
 6. Lakhatási infrastruktúra (nem migránsok, menekültek és nemzetközi védelemben részesülő / nemzetközi védelmet kérelmező személyek számára)
 7. A regionális és helyi fejlesztésekhez hozzájáruló egyéb szociális infrastruktúra

Szociális fejlesztések

Az aktív befogadás ösztönzése, többek között az esélyegyenlőség, diszkriminációmentesség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében.

A minőségi, fenntartható és megfizethető szolgáltatásokhoz való hozzáférés megerősítése; a szociális védelmi rendszerek korszerűsítése; az egészségügyi rendszerek és tartós ápolási-gondozási szolgáltatások hozzáférhetőségének, hatékonyságának és rezilienciájának javítása.

 1. Hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiacra való belépésének és visszatérésének támogatása
 2. A szociális védelmi rendszerek korszerűsítését célzó intézkedések

Rászoruló személyek támogatása

Az anyagi depriváció kezelése élelmiszer- és / vagy alapvető támogatás nyújtásával a legrászorulóbbaknak.

 1. Az anyagi depriváció kezelése élelmiszer- és / vagy alapvető támogatás nyújtásával a legrászorulóbbaknak.

Család- és ifjúságügyi fejlesztések

A munkaerőpiaci részvétel nemek szerinti egyensúlyának, az egyforma munkakörülményeknek, valamint a munka és a magánélet megfelelőbb egyensúlyának előmozdítása.

A minőségi és befogadó oktatásba és képzésbe való egyenlő bejutás és ezek elvégzése, különösen a hátrányos helyzetű csoportok számára, a kisgyermekkori oktatástól és gondozástól az általános és a szakmai oktatáson és képzésen keresztül a felsőoktatásig, valamint felnőttoktatás és -tanulás.

Az aktív befogadás ösztönzése, többek között az esélyegyenlőség, diszkriminációmentesség és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében.

A minőségi, fenntartható és megfizethető szolgáltatásokhoz való hozzáférés megerősítése; a szociális védelmi rendszerek korszerűsítése; az egészségügyi rendszerek és tartós ápolási-gondozási szolgáltatások hozzáférhetőségének, hatékonyságának és rezilienciájának javítása.

 1. Intézkedések a munka és a magánélet közötti egyensúly előmozdítására
 2. Támogatás a koragyermekkori neveléshez és gondozáshoz kapcsolódó infrastruktúrához
 3. Az alap- és középfokú oktatás támogatása (az infrastruktúra kivételével)
 4. Intézkedések az esélyegyenlőség és a társadalomban való aktív részvétel előmozdítására
 5. A szociális védelmi rendszerek korszerűsítését célzó intézkedések

Felzárkózó települések

A felzárkózó településeket egyszerre jellemzi az infrastrukturális elmaradottság, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés akadályozottsága, a rossz lakhatási  körülmények, a munkaerőpiachoz való hozzáférés nehézségei, összefüggésben az ott élők hátrányos képzettségi, jövedelmi viszonyaival.

Magyarországon a területileg (leginkább észak-keleti, dél-nyugati országrészekre) koncentrálódó társadalmi kihívások kezelésére komplex, a helyi sajátosságokon alapuló válaszok szükségesek.

A 2019-ben elindított Felzárkózó települések program kiterjesztése valósul meg a prioritás fejlesztéseivel a 1057/2021. (II.19.) Korm.határozatban kijelölt települések  bevonásával. A program alapja az elszegényedett kistelepüléseken, helyben végzett állandó és intenzív szociális munka.

Vissza a pályázatokhoz

Regisztráció

Regisztráljon, hogy időben értesüljön a lehetőségekről! Kérjük, pontosan adja meg adatait, hogy az Önnek megfelelő és releváns pályázatokkal kereshessük a jövőben!


enoraMost minden forint számít! Felkészült az uniós pályázatokra? EFOP PLUSZ