Húsboltot, hentesüzletet tart fenn?

Mikrovállalkozásként működik, azaz legfeljebb 9 főt foglalkoztat?

Az alábbi költségek számolhatók el a támogatási időszakon belül:

− Közműdíjak (víz, gáz, villany, távfűtés, csatornadíj, telefondíj internet nélkül)
− Helyiségbérlet díja;
− Munkabér és járulékai.

Akár 3,5 millió forintra is pályázhatnak a mikrovállalkozásként működő hentesüzletek!

Regisztráljon térítés- és kockázatmentes konzultációra, munkatársaink 48 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot:


Pályázati összefoglaló: képzési katalógus

A pályázatok benyújtására 2023. február 20. napjától 2023. március 20. napjáig van lehetőség.

Pályázók köre:

Egyéni vállalkozók vagy gazdasági társaságok:

  • amelyek mikrovállalkozásnak minősülnek;
  • amelyeket 2023. január 1. előtt jogerősen Magyarországon nyilvántartásba vették, illetve bejegyeztek;
  • amelyek tevékenységüket Magyarországon végzik;
  • amelyek egyéni vállalkozói tevékenység folytatását igazoló érvényes dokumentumában vagy létesítő okiratában a TEÁOR 4722 – „Hús és hentesáru   kiskereskedelme” tevékenység szerepel;
  • amelyek a 2022. évben ténylegesen a TEÁOR 4722 – „Hús- és hentesáru kiskereskedelme” tevékenységet végeztek, és vállalják, hogy legalább 2023.   december 31-ig ilyen tevékenységet folytatnak;
  • amelyeknek nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat –,  valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (köztartozás);
  • amelyek nem állnak felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt.

Egy pályázó csak egy pályázat benyújtására jogosult függetlenül az általa üzemeltetett húsboltok számától.

Egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások csak egy pályázat benyújtására jogosultak.

Feltételek:

  • a támogatással olyan mikrovállalkozások élhetnek, amelyeknek fő tevékenységi köre a hús, húsáru kiskereskedelmét fedi le.
  •  endelkezzen lezárt üzleti évvel, továbbá vállalja, hogy legalább 2023. december 31-ig folytatja a tevékenységét.
  • a pályázó a kérelem benyújtásakor nem állhat felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt, illetve nem rendelkezhet köztartozással. Egy vállalkozás egy pályázat benyújtására jogosult, függetlenül az általa üzemeltetett húsboltok számától.

Ajánlott szolgáltatások:

1. Pályázatképesség vizsgálata: A tulajdonosi szerkezet és a pályázati feltételeknek való megfelelés elemzése és javaslattétel az indulásról meghozandó döntés támogatása érdekében. A szolgáltatás tartalmazza a leendő pályázat előzetes pontozását, minősítését is.

2. Pályázatírás: A dokumentáció összeállítása és benyújtása az Ügyfél igényei alapján, támogatás esetén a szerződés megkötése.

3. Projektmenedzsment: A megvalósítási szakasz támogatása, kifizetési kérelmek, elszámolások, szakmai beszámolók benyújtása a projekt zárásáig. A szolgáltatás magában foglalja a fenntartási időszak során biztosítandó jelentések elkészítését is.

Költségek:

Szervezetünk KIZÁRÓLAG SIKERDÍJAS konstrukciókat ajánl, ezért Önnek csak nyertesség esetén merülhet fel költsége! Kérjük, keressen bennünket, hogy egyedi ajánlatot tehessünk Önnek a szolgáltatások bármelyikének megvalósítására.

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, állunk rendelkezésére!

Lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

[email protected]

+36 20 339 9047

https://www.facebook.com/dfthungaria

it_stuffHentesüzletként akár 3 millió Ft támogatásban is részesülhet!